Tilgængelighed:
Vi er tilstede når behovet opstår. Vi er pålidelig og fleksible i enhver relation.


Kontinuitet:
Vi er bevidste om vores roller i relationen og følger op på alle handleplaner og beslutninger.


Ansvarlighed:
Vi tilpasser teori og metode i relations arbejdet, så det er direkte anvendeligt for den enkelte.


Anerkendelse:
Vi tror på, at alle mennesker har ressourcer og kompetencer. Vi tror på at alle mennesker har brug for at møde anerkendende, kontaktskabende og vejledende fagpersonale, der kan udvikle og møde familierne præcist der, hvor de er.